Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Raaka-aineet | 16.10.2015

Raw Materials University Days -tapahtuma Rovaniemellä 2.–3.11.2015

Lapin yliopisto, Lapin liitto, Luulajan teknillinen yliopisto ja Lapin AMK järjestävät raaka-aineaiheisen seminaarin Rovaniemellä 2.–3. marraskuuta. Raaka-aineiden kestävä käyttö on olennaisessa osassa Euroopan unionin teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämisessä ja kasvattamisessa, ja kaivostoiminta on tässä keskeisessä roolissa.

Rovaniemen seminaarissa keskitytään kestävän kaivostoiminnan keinoihin ja käytäntöihin. Seminaari tuo yhteen kaivostoiminnan keskeisiä sidosryhmiä kuten aluetoimijoita, korkeakouluja sekä kaivosteollisuuden edustajia. Tapahtuman ensimmäisenä päivänä keskitytään raaka-aineiden kestävään käyttöön ja resurssitehokkuuteen arvoketjujen alusta saakka. Toisena seminaaripäivänä perehdytään koulutuksen ja tutkimuksen rooliin osana kestävää kaivostoimintaa. Tapahtumassa on mukana kattava joukko alan asiantuntijoita Euroopan komissiosta, korkeakouluista ja yksityissektorilta. Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkula pitää seminaarissa avauspuheenvuoron. Tilaisuuden fasilitaattorina molempina päivinä toimii ERRIN-verkoston (European Regions Research and Innovation Network) johtaja Richard Tuffs.

Lisätietoja, ohjelma ja ilmoittautuminen:

RAW MATERIALS university days – “Enhancing the development of the mining regions´