Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Raaka-aineet | 23.03.2015

RMIS - Uusi informaatiojärjestelmä raaka-aineille

Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus JRC on julkaissut uuden raaka-aineiden informaatiojärjestelmän (Raw Materials Information System, RMIS). Kyseessä on verkkopohjainen, Euroopan laajuinen raaka-ainealan tietopankki, joka pyrkii tarjoamaan kattavan kokoelman tietoa raaka-aineista sekä raaka-ainealaan liittyvistä eurooppalaisista aloitteista ja toimista (lukuun ottamatta energian tuotannossa käytettäviä raaka-aineita).

Lisäämällä raaka-aineisiin liittyvää tietoutta ja vahvistamalla alan näkyvyyttä, RMIS tukee osaltaan Euroopan unionin aloitteita. Näistä keskeisimpiä on Raaka-aineiden Eurooppalainen Innovaatiokumppanuus, joka tähtää arvokkaiden luonnonvarojen tehokkaamman käytön edistämiseen ja EU:n raaka-ainesektorin kilpailukyvyn lisäämiseen, vihreää ja kestävää kasvua unohtamatta.

Lisätietoja:
RMIS