Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. EU-toimisto parantaa maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä tehtävän edunvalvonnan kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.


Lue lisää

Pienennä

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Toimisto seuraa aktiivisesti edustamiensa alueiden kannalta tärkeitä EU-asiakokonaisuuksia ja pyrkii vaikuttamaan niihin. Painopisteitä ovat muun muassa aluepolitiikka, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikka, liikenne- ja energiapolitiikka, ulkosuhdeasiat, väestönmuutoksen haasteet, elinkeinopolitiikka ja alueiden kansainvälinen yhteistyö.
 
 
 
EU-edunvalvonta ja aluemarkkinointi
Tehtävänämme on alueen kannalta olennaisten EU-politiikoiden, lainsäädännön ja kehityslinjojen seuraaminen ja niihin vaikuttaminen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen erityispiirteiden ja -osaamisen tuominen Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja muiden keskeisten toimijoiden tietoisuuteen.

EU-toimistomme luo ja pitää yllä vahvoja yhteyksiä eri EU-instituutioihin. Edunvalvontaa harjoitetaan myös yhdessä Brysselissä toimivien yhteistyöverkostojen kanssa. Toimisto informoi EU-instituutioiden edustajia ja muita sidosryhmiä alueidensa hyvistä hankkeista ja käytännöistä sekä lisää alueiden tunnettuutta EU-tasolla tapaamisten ja järjestämiensä tapahtumien kautta. Välitämme maakuntiemme toimijoille tietoa valmisteilla olevista EU-laeista ja niiden vaikutuksista. Informoimme tarpeen mukaan EU-instituutioiden edustajia lainsäädännön vaikutuksista jo valmisteluvaiheessa.
Koulutus  ja hanketoiminnan tuki

Edistämme maakuntiemme hanketoimijoiden valmiuksia osallistua ja menestyä EU:n erillisohjelmissa tarjoamalla räätälöityä hanketukea ja -koulutusta sekä tukemalla toimijoiden verkostoitumista kansainvälisten toimijoiden keskuudessa. Toimisto auttaa maakuntiensa hanketoimijoita sopivien partnereiden löytämiseksi EU-hankkeisiin ja tarjoaa tilojaan maksutta esimerkiksi hankekokousten järjestämiseen.

Brysselissä sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa järjestettävissä tilaisuuksissa koulutamme maakuntiemme toimijoita tuntemaan ja käyttämään entistä paremmin hyväksi EU:n monipuolisia rahoituslähteitä.

 Tiedonvälitys

Pyrimme vahvaan yhteistyöhön Itä- ja Pohjois-Suomen toimijoiden kanssa ja tarjoaa ennakoivaa ja kohdennettua tietoa alueidemme toimijoiden kannalta olennaisista EU:n ohjelma-aiheista ja politiikoista.

Tilaa uutiskirje

Toimistomme julkaisee kuukausittain EU-tiedotetta, jossa kerromme ajankohtaisista asioista ja tapahtumista Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistossa ja Brysselissä. Kokoamme tiedotteeseen myös avoinna olevia partnerihakuja EU-hankkeisiin.

Lisäksi lähetämme kohdennetusti sähkeitä, joiden kautta tilaajalla on mahdollisuus saada teemoittain tietoa muun muassa avautuvista ehdotuspyynnöistä, politiikkalinjauksista ja muista ajankohtaisuuksista.   

Valitse aihealue

Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö
ICT
Koulutus, nuoriso ja liikunta
Kulttuuri ja luovat alat
Maaseudun kehittäminen
Matkailu
Nano- ja bioteknologia
Raaka-aineet
Terveydenhuolto ja sosiaaliala
Tutkimus, kehitys ja innovointi
Ulkosuhteet, Venäjä ja arktiset asiat
Vesi
Ympäristö, energia ja liikenne
Yritystoiminta ja pk-yritykset


   |