EU:lle yhteiset säännöt droonien käytöstä

27.02.2018

Euroopan lentoturvallisuusvirasto on julkaissut ensimmäisen kannanottonsa droonien eli miehittämättömien ilma-alusten turvallisesta käytöstä Euroopassa. Kyseessä on tärkeä askel droonien käytön turvallisuuden varmistamiseksi ja laajemman säännöstön luomiseksi. Kannanotto toimii EU-komission tukena sen päättäessä konkreettisista sääntelymenetelmistä myöhemmin tänä vuonna.

Kannanoton sisältämät vaatimukset liittyvät esimerkiksi siihen, missä droonia saa lennättää , kuka droonia ohjaa  ja millaista droonia käytetään (paino ja turvallisuusominaisuudet). Ne jättävät jäsenmaille kuitenkin paljon joustonvaraa; ne saavat esimerkiksi määritellä alueet joilla droonien käyttö on kiellettyä tai rajoitettua.

Taustaa:

Droonit edustavat nopeasti kehittyvää ilmailun alaa, jolla on suuret mahdollisuudet luoda uusia työpaikkoja ja talouskasvua Euroopan unionissa. Euroopan komissio ennustaa, että vuoteen 2035 mennessä Euroopan drooniala työllistää suoraan yli 100 000 ihmistä ja että alalla tulee olemaan taloudelle yli 10 miljardin euron vuosi vaikutus, pääasiassa palveluissa.

Vaikka jotkin droonit ovat yhtä painavia ja nopeita kuin lentokoneet, toiset voivat olla muodoltaan myös pieniä sähköisiä "leluja", jotka ovat laajalti kuluttajien saatavilla. Juuri nämä pienemmät droonit aiheuttavat sääntelyn ongelmia EU:lle, jonka toimivalta on rajattu yli 150 kg painaviin miehittämättömiin ilma-aluksiin. Tällä hetkellä kevyempiä drooneja koskevat EU:ssa erilaiset ja hajanaiset kansalliset turvallisuussäännöt. Lisäksi keskeisiä suojatoimia ei sovelleta yhdenmukaisella tavalla.Lisätietoja:
Euroopan lentoturvallisuusviraston uutinen

Eurooppa-neuvoston uutinen uudistuksesta


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012