Euroopan komissiolta merkittäviä julkaisuja, jotka viitoittavat tulevan TKI-puiteohjelman suuntaa

01.03.2018

EU-Komission odotetaan julkaisevan esityksensä uudeksi, vuonna 2021 alkavaksi, tutkimuksen puiteohjelmaksi (Framework Programme 9, FP9) toukokuussa 2018. Sekä Euroopan komissio että Euroopan parlamentti ovat kannattaneet ohjelman budjettiin lisärahoitusta.

Puiteohjelman rakenteesta on alkuvuodesta kiertänyt Brysselissä epävirallisia luonnoshahmotelmia. Alla ohjelman yleisrakenne, jota on syytä tässä vaiheessa pitää vain alustavana ennakkotietona, johon voi vielä tulla muutoksia.  


 

 

Komissio on viime aikoina julkaissut ohjelmavalmisteluun ja EU:n tulevaan TKI-politiikkaan liittyen useita dokumentteja, jotka pohjustavat toukokuisen esityksen valmistelua:

  1. Tiedonanto Horisontti 2020:n väliarviointiraportin tuloksista,
  2. Euroopan innovaationeuvoston (EIC) rakennetta pohtineen työryhmän raportti,
  3. em. kaaviossa työnimellä ’Global Challenges’ kulkevaan osioon liittyviä TKI-missioita koskeva raportti,
  4. EU:n tieteen, tutkimuksen ja innovoinnin suorituskykyraportti (SRIP).

Tiedonanto Horisontti 2020:n väliarviointiraportin tuloksista tiivistää puiteohjelman kautta saatuja hyötyjä,  tuloksia synergiasta muiden EU ohjelmien kanssa sekä pyrkimyksistä yksinkertaistaa EU:n tutkimuksen ja -innovaation rahoitusjärjestelmää.

Tammikuun lopussa julkaistiin myös korkean tason asiantuntijaryhmän raportti, joka antaa suosituksia Euroopan innovaationeuvoston (European Innovation Council, EIC) rakentamiseksi. EIC:n tarkoitus on yksinkertaistaa EU:n kasvuyrityksille ja innovaattoreille suunnattuja rahoitusinstrumentteja. Raportti ei ole komissio sitova, mutta sen voi silti katsoa ennakoivan EIC:n rakennetta.

Missiolähtöistä politiikkaa käsittelevä raportti esittää suosituksia siitä, miten missiolähtöisen TKI-politiikan kautta voitaisiin maksimoida Horisontti 2020 -ohjelmaa vuodesta 2021 alkaen seuraavan uuden tutkimuksen puiteohjelman (Framework Program, FP9) vaikutukset. Sen on laatinut professori Mariana Mazzucato University College Londonista. Myös se on komissiota sitomaton asiantuntijaraportti.

SRIP-raportin tavoitteena taas on arvioida EU:n tieteen, tutkimuksen ja innovoinnin suorituskykyä.Lisätietoja:
Horizon 2020 –väliraportti (tiivistelmä)
EIC-raportti 
Missioraportti
Komission SRIP-raportti

 

 


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012