Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa – älykkään erikoistumisen strategia vuosille 2019 – 2023 on julkaistu

27.02.2019

Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa osallistuvat yhdessä vuonna 2017 Euroopan komission lanseeraamaan ”Regions in Industrial Modernisation” –pilottiin, jonka tarkoituksena on kehittää uusia älykkääseen erikoistumiseen perustuvia toimintatapoja elinkeinojen, kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Itä- ja Pohjois-Suomen alue valittiin pilottiin mukaan Elinkeinot murroksessa (ELMO) –otsikon alla.

Tammikuun lopulla 2019 julkaistiin Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen älykkään erikoistumisen strategia, jolla pyritään vahvistamaan elinkeinojen uusiutumiskykyä sekä edistämään yritysten kasvua sekä kansainvälistymistä. Strategialla halutaan vahvistaa Itä- ja Pohjois-Suomen alueiden yhteistyötä niin maakuntien tasolla kuin kansainvälisestikin. Strategialla pyritään vahvistamaan yhteistyötä erityisesti IP-alueella yhdessä tunnistetuilla kasvualoilla, joita ovat biotalous ja uudet tuotteet, kestävä kaivannaistoiminta, kestävä matkailu ja vetovoima sekä kemianteollisuus ja valmistava teollisuus.

Strategiassa tunnistetaan myös kasvualoja tukevat osaamisalueet, joihin lukeutuvat puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut, teollinen kiertotalous, ICT ja digitalisaatio sekä innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit. IP-alueen maakuntiin keskittyy näihin liittyen vahvaa osaamista, teknologiaa sekä yritystoimintaa, mikä puolestaan luo hyvät edellytykset IP:n alueiden väliselle yhteistyölle. Yhteisten osaamisalueiden tehtävänä on tukea kestävää kehitystä ja jalostusasteen kasvattamista IP-alueella. Lisäksi klusteri- ja ekosysteemitoimintaa kehittämällä pyritään luomaan kasvualustaa yrityksille ja ohjaamaan yhteistyötä.

Yhteisellä strategialla halutaan vastata EU:n uusiin linjauksiin vuosille 2021 – 2027, joita ovat: älykkäämpi Eurooppa, vihreämpi ja vähähiilisempi Eurooppa, verkostoituneempi Eurooppa, sosiaalisempi Eurooppa sekä kansalaisten Eurooppa. Euroopan komissio kannustaa alueita laajempaan yhteistyöhön ja hyödyntämään uusia teknologioita asetettujen ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi. Strategian painopiste on IP-alueen sisäisen yhteistyön kehittämisessä, jonka lisäksi painotetaan tarvetta verkostoitumisen vahvistamiselle Euroopan unionissa sekä kansainvälisellä tasolla. ELMO-pilottialueilta saatavia kokemuksia hyödynnetään EU:n tulevan ohjelmakauden linjauksien sekä seuraavan EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden valmistelussa.

Yhteisen strategian pilotointikohteena puu sekä sen tuotteet ja prosessit

Itä- ja Pohjois-Suomen maa-alasta 77% on määritelty metsäksi, ja metsien merkitys alueelle on erittäin keskeinen. Alueen maakunnat valitsivatkin yhteisen strategian pilotointikohteeksi puun sekä puun uudet tuotteet ja prosessit. Valinnan toivotaan avaavan pienille- ja keskisuurille yrityksille vahvempi mukaanpääsy puuperäisten tuotteiden arvoketjuihin, ja vuonna 2019 alkavassa pilotoinnissa pk-yrityksille tarjotaan suoraa rahallista tukea. Komissio antaa tätä varten Itä- ja Pohjois-Suomen alueen ELMO-pilotille yhteensä 300 000 euroa jaettavaksi alueen yrityksille. Pilotointirahoituksesta ja sen hakemisesta annetaan lisätietoa maaliskuussa.  

 

Lisätietoja:

Itä- ja Pohjois-Suomen alueiden yhteinen ELMO-strategia

Lapinliitto, Kristiina Jokelainen

kristiina.jokelainen@lapinliitto.fi

Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tiina Rajala

tiina.rajala@pohjois-pohjanmaa.fi

Kainuun liitto, Jouni Ponnikas

jouni.ponnikas@kainuu.fi

Keski-Pohjanmaan liitto, Teemu Räihä

teemu.raiha@keski-pohjanmaa.fi

Pohjois-Savon liitto, Satu Vehreävesa

satu.vehreavesa@pohjois-savo.fi

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Eira Varis

eira.varis@pohjois-karjala.fi

Etelä-Savon maakuntaliitto, Riitta Koskinen

riitta.koskinen@esavo.fi


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012