Tapahtumakalenteri


edellinen kuukausi tammikuu seuraava kuukausi
  ma ti ke to pe la su
01 31 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31 1 2 3
   

22.1.2019 | 09:00 - 14:00

Horisontti2020-infopäivä: Clean, Secure and Efficient Energy

EU-rahoituksen infopäivä

Infopäivä Horisontti2020-rahoitusta hakeville energiatehokkuutta koskeville projekteille järjestetään Brysselissä 22. tammikuuta. Euroopan komission pk-yritysten toimeenpanovirasto EASME organisoi tapahtumassa työpajoja, joiden tarkoituksena on esitellä vuoden 2019 H2020-haun energiatehokkuuteen liittyviä aiheita sekä rahoitusmahdollisuuksia.


Infopäivän tavoite on antaa tietoa H2020-rahoituksen hakemisesta ja sujuvoittaa hakuprosessia. Lisäksi tapahtuma tarjoaa erinomaisen tilaisuuden verkostoitumiseen. Rekisteröityminen tapahtumaan on nyt avoinna ja kestää 18. tammikuuta saakka. Infopäivään kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin oman paikan turvaamiseksi. Lisäksi rajoituksena on kaksi osallistujaa yhtä organisaatiota kohden.


Lisätietoja:


Tapahtuman sivut ja rekisteröityminen


Kuukauden tapahtumat: maaliskuu 2019

06.03.2019 | 08:00
Kiertotalouskonferenssi Brysselissä 6.-7.3.2019

Muut tapahtumat


Euroopan komissio ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea järjestävät European Circular Economy Stakeholder –konferenssin tänä vuonna teemalla ”Success stories and new challenges”. Kaksipäiväinen tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden korkean tason poliittisille keskusteluille, verkostoitumiselle sekä työpajoihin osallistumiselle.


Komissio isännöi konferenssin ensimmäistä päivää, jossa tarkastellaan EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmaa kiertotalouteen siirtymisen viitekehyksenä sekä keskustellaan eri politiikkavaihtoehdoista. Keskusteluja käydään myös siitä, miten kiertotalous voi auttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Toinen päivä on Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä Euroopan kiertotalousalan sidosryhmäalustan yhdessä toteuttama. Siihen kuuluu kahdeksan eri työpajaa, joissa osallistujat voivat kertoa onnistumisistaan sekä paikantaa yhdessä uusia haasteita.


Verkostoitumisen lisäksi tarjolla on kulttuuriohjelmaa sekä näyttely materiaalien luovasta ja kierrättävästä käytöstä.


Konferenssiin rekisteröityminen on nyt auki, ja rekisteröitymään pääset täältä.


Aika: 6.–7.3.2019


Paikka: Charlemagne Building, Rue de la Loi, 170 – 1040 Brussels; EESC, JDE Building, Rue Belliard, 99 – 1040 Brussels


Lisätietoja:


Tapahtuman nettisivut


Alustava ohjelma

Lue lisää

08.03.2019 | 08:30
Aamiaistapahtuma yliopistojen roolista alueellisissa innovaatioekosysteemeissä

Muut tapahtumat

European University Association (EUA) ja Baijerin osavaltion EU-edustusto järjestävät 8. maaliskuuta aamiaistapahtuman ”Open innovation ecosystems: universities connecting the dots”, jossa tutustutaan EUA:n projektiin yliopistojen roolista alueellisissa innovaatioekosysteemeissä. Projektissa keskitytään tapaustutkimuksen keinoin perusteellisesti yhdeksään eri alueilla sijaitsevaan yliopistoon, joilla on erilainen historia ja lähestymistapa innovointiin. Tapahtuman tarkoituksena on esitellä yliopistojen erilaisia tapoja reagoida yhteiskunnallisiin ja teknologisiin muutoksiin, edistää innovointiprosesseja, paikantaa haasteita ja mahdollisuuksia sekä tarjota lähtökohta Euroopan-laajuiselle keskustelulle.

Yliopistot voivat edistää alueellisten valmiuksien ja kilpailukyvyn kehittymistä muun muassa tarjoamalla tietopohjan nostattamaan innovointia yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa, kouluttamalla sopeutumiskykyisiä ammattilaisia, tukemalla yrittäjyyttä sekä levittämällä tietoa. Lisäksi yliopistot usein tarjoavat paikallisten ja alueellisten innovaatioekosysteemien ylläpitoon tarvittavia kansainvälisiä osaajia.

Tapahtuma antaa myös ajankohtaan sopivan mahdollisuuden pohtia eri tason toimijoiden roolia innovaatioiden tukemisessa sekä koota sääntely- ja rahoituskehystä, jolla toimijoiden innovointipotentiaalin hyödyntäminen saadaan taattua. 

Rekisteröityminen tapahtumaan on avoinna 1. maaliskuuta saakka täällä.

Aika: 8.3.2019 klo 8:30–11:00

Paikka: Representation of the Free State of Bavaria to the European Union, Rue Wiertz/Wiertzstraat 77, 1000 Brussels, Belgium

Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivut
Ohjelma
Tapahtuman järjestäjä: events@eua.eu

Lue lisää

19.03.2019 | 08:30
InvestEU Matchmaking -verkostoitumistapahtuma

Muut tapahtumat


Ensimmäistä kertaa järjestettävä InvestEU Matchmaking -tapahtuma tarjoaa EU-alueen yrityksille ja sijoittajille erinomaisen tilaisuuden tavata toisiaan. Yritykset saavat mahdollisuuden esitellä projektejaan suoraan sijoittajille ja sijoittajat voivat löytää hyviä sijoituskohteita. Verkostoitumistapaamisten lisäksi ohjelmassa on temaattisia paneeleja ja puheenvuorot mm. Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataiselta sekä tutkimus-, tiede- ja innovaatiokomissaari Carlos Moedasilta.


Aika: 19.3.2019 klo 8:30–16:30
Paikka: The Egg, Rue Bara 175, 1070 Brussels, Belgium


Lisätietoja:
Komission nettisivut

Lue lisää

26.03.2019 | 09:30
Konferenssi EU:n pk-yrityksiä koskevasta politiikasta alueellisesta näkökulmasta

Muut tapahtumat


Euroopan alueiden komitea ja OECD järjestävät 26. maaliskuuta Brysselissä konferenssin ”Are EU SME policies fit for the new challenges? The regional perspective”. Tapahtuman tarkoituksena on keskustella EU:n pk-yrityksiä koskevasta politiikasta ja sen soveltuvuudesta vastaamaan nykyajan suuriin haasteisiin ja megatrendeihin, kuten globalisaatioon, digitalisaatioon, työn muuttuvaan luonteeseen, väestörakenteen muutokseen sekä vähähiiliseen talouteen siirtymiseen.


Konferenssissa tarkastellaan myös start up -yrityksiä, liiketoiminnan laajentamista ja pk-yritysten innovointia tukevien politiikkojen alueellista ulottuvuutta sekä pohditaan, miten vahvojen alueellisten yritysekosysteemien kehittäminen voi edistää kasvun ja vaurauden leviämistä ympäri EU:ta. Lisäksi tapahtuma tarjoaa paikallisille ja alueellisille päättäjille tilaisuuden keskustella eri tavoista tukea pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä tuottavuuden kasvun ja teollisuuden uudistumisen mahdollistamiseksi.


Aika: 26.3.2019 klo 9:30–16:15
Paikka: European Committee of the Regions, Rue Belliard 99–101, 1040 Brussels


Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivut
Järjestäjän yhteystiedot: eer-cdr@cor.europa.eu 


Lue lisää

12.03.2019 | 16:00
Kansainvälinen seminaari “Can ECoC save the world?” Oulussa 12.–14.3.2019

Muut tapahtumat


Oulun kaupunki järjestää 12.–14. maaliskuuta kansainvälisen seminaarin ”Can ECoC save the world?”. Tapahtuma on osa Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hanketta. Seminaarin tarkoituksena on keskustella Euroopan kulttuuripääkaupunki (ECoC) –aloitteen laajemmasta merkityksestä. Aloitteessa ei ole kyse vain kulttuurista vaan myös kansalaisten osallistumisesta, kulttuurisista oikeuksista, taiteilijoiden liikkuvuudesta, uusista innovaatioista, yleisötyöstä, kestävästä kehityksestä, kulttuurisesta monimuotoisuudesta, uudesta kaupunkikulttuurista, yhteistyöstä uusien kumppaneiden kanssa sekä paremman yhteisymmärryksen löytämisestä.


Seminaarissa pohditaan, voiko Euroopan kulttuuripääkaupunki –aloite olla ratkaisu tulevaisuuden suuriin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, muuttoliikkeisiin, Brexitiin ja uuteen talouteen. Lisäksi keskustellaan kulttuuripääkaupunkiuden käyttämisestä työkaluna kaupunkikehittämisessä ja paremman tulevaisuuden luomisessa Euroopalle sekä kulttuuripääkaupunkivuoden vaikutuksista kaupungille pitkällä aikavälillä.


Seminaariohjelma sisältää luentojen lisäksi mm. jazz-konsertin, tanssiesityksiä ja taidetta sekä yritysfoorumeita. 


Rekisteröityminen seminaariin on avoinna täällä. Rekisteröityminen on ilmaista 25. helmikuuta saakka, jonka jälkeen hinta on 150 euroa osallistujalta. Osallistujat vastaavat itse matka- ja majoituskuluistaan.


Aika: 12.–14.3.2019
Paikka: Oulu


Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivut
Ohjelma

Lue lisää

21.03.2019 | 14:30
EU Research and Innovation for Cities of the Future –tapahtuma Brysselissä 21.03.


Muut tapahtumat


Euroopan parlamentti järjestää yhdessä Euroopan komission tutkimuksen- ja innovoinnin pääosaston kanssa tapahtuman, jonka teemoina ovat Euroopan unionin rahoittaman tutkimuksen ja innovaatioiden vaikutus kestävään kaupunkikehitykseen. Tapahtuma rakentuu kolmen osion ympärille, jonka lisäksi tapahtumaan kuuluu muun muassa paneelikeskusteluja, puheita ja tutkimuksia vireillä olevista Horisontti 2020 –projekteista.


Tapahtuman tarkoituksena on muun muassa antaa eri tahoille, kuten Euroopan parlamentin jäsenille, kaupunginjohtajille, politiikoille sekä yksityisen sektorin ja teollisuuden edustajille tietoa EU-rahoitteisista tutkimus- ja innovaatioprojekteista. Lisäksi tapahtumassa keskustellaan EU:n kehitys- ja innovaatiotyön haasteista ja mahdollisuuksista, joiden pohjalta laaditaan ”Innovating Cities” –raportti. Tilaisuus pyrkii myös edistämään tiedonsiirtoa kohti kestävää muutosta kaupunkiympäristössä.


Tapahtuman ohjelma julkaistaan myöhemmin.


Aika: 21.03.2019 klo 14:30 Keski-Euroopan aikaa


 


Lisätietoa: rtd-innovating-cities@ec.europa.eu


Tapahtuman verkkosivut


Ilmoittautuminen tapahtumaan

Lue lisää

21.03.2019 | 16:00
Metsien rooli EU:n ilmastotoimien edistämisessä –tapahtuma Brysselissä


Muut tapahtumat


Osana Cities4Forests –aloitetta kansainvälisenä metsäpäivänä 21.03.2019 järjestetään foorumi, jossa keskustellaan metsien merkityksestä ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä metsien muista ympäristöllisistä hyödyistä, kuten esimerkiksi hiilidioksidin varastoinnista. Metsien rooli on keskeinen myös biotalouden näkökulmasta. Puusta valmistettujen tuotteiden toivotaan korvaavan kasvavassa määrin fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita, ja tätä kautta vähentävän edelleen hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi erilaisilla biohajoavilla tuotteilla halutaan vähentää muovijätteen määrää maailman merissä.  


Cities4Forests –aloitteen tarkoitus on lähentää kansalaisten suhdetta metsiin sekä luontoon, ja tätä kautta esimerkiksi ehkäistä metsäkatoa. Aloitteeseen osallistuu yli 50 kaupunkia kuudesta eri maanosasta. Eurooppalaisista kaupungeista mukana ovat Bryssel, Dublin ja Wien.


Vuonna 2019 tapahtuman aiheita ovat:


-  Kaupunkien biodiversiteetit


-  Paikallisten sekä lähellä ja kaukana olevien metsien arvo


-  Biotalouden ja puusta valmistettujen tuotteiden edistäminen


-  Kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen puhtaammalla ilmalla


-  Puusta valmistettujen tuotteiden sekä puiden integrointi rakennuksiin ja  kaupunkeihin


-  Politiikan muotoilu parempaan sopusointuun ympäristön kanssaAika: 21.03.2019 klo 16:00 – 19:00


Paikka: La Rotonde Bertouille, Rue Baron Horta 5


Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Lue lisää

Tapahtumakalenteri