Tapahtumakalenteri


edellinen kuukausi tammikuu seuraava kuukausi
  ma ti ke to pe la su
01 30 31 1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31 1 2
   

Kuukauden tapahtumat: tammikuu 2020

30.01.2020 | 09:00
Cities Forum 2020 –tapahtuma tammikuussa Portossa

Muut tapahtumat


Komissio järjestää yhteistyössä Porton kaupungin kanssa 30.–31.1. Cities Forum 2020 –tapahtuman. Kaksipäiväisen tapahtuman tarkoituksena on koota yhteen eurooppalaisia sidosryhmiä niin paikalliselta kuin kansalliseltakin tasolta. Tapahtumassa tarkastellaan kaupunkikehityksen tulevaisuuden suuntaviivoja koheesiopolitiikan puitteissa sekä käsitellä EU:n kaupunkiagendan tulevaisuutta.


Tapahtuman ensimmäinen päivä pitää sisällään kaksi työpajaa, jossa tutustutaan Porton kaupungin malleihin teknologisten ratkaisujen ja ilmastonmuutoksen torjumisen saralla. Iltapäivällä on luvassa korkea-arvoisten puhujien tervetuliaispuheenvuorot sekä kaksi paneelikeskustelua. Keskustelut käsittelevät Euroopan urbaania aloitetta kaupunkien näkökulmasta sekä tulevaisuuden kestävää urbaania kehitystä ja EU:n kaupunkiagendaa.


Tapahtuman toisena päivänä on ohjelmassa rinnakkaissessioita, joissa kaupungit esittelevät hyväksi havaittuja käytäntöjä ja esimerkkejä alueellisten kehitysvarojen hyödyntämisestä. Rinnakkaissessioiden puitteissa tarkastellaan myös kysymyksiä koskien kiertotaloutta, asumista, palveluiden sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja digitaalista murrosta. Päivän päätteeksi tutustutaan kaupunkiagendayhteistyöhön ja tarkastellaan sen saralla saavutettuja edistysaskelia. Lisäksi keskustelua tullaan käymään siitä, miten YK:n kestävän kehityksen tavoitteet olisi paikallisella tasolla mahdollista huomioida ja mihin Euroopan kaupunkialoitteen tulisi keskittyä.


Aika: 30.1.2019 09:00 - 31.1.2020 18:30


Paikka: R. Nova da Alfândega, 4050-430 Porto, Portugali


Lisätietoja:


Tapahtuman verkkosivut
Ohjelma
Rekisteröityminen

Lue lisää

23.01.2020 | 08:30
Connected Smart Cities & Communities Conference 2020 23. tammikuuta

Muut tapahtumat


Open & Agile Smart Cities –verkosto järjestää 23. tammikuuta 2020 Brysselissä tapahtuman ”Connected Smart Cities & Communities Conference 2020”. Tämän vuoden teema ”Scale with Us” kuvastaa aloitteita laajentaa digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa kaupungeissa ja yhteisöissä elämänlaadun parantamiseksi. Konferenssi tuo yhteen kaupunkien johtoa, päätöksentekijöitä, tutkijoita ja yritysten edustajia keskustelemaan uusista teknologioista, markkinoista ja politiikka-aloitteista.


Rekisteröityminen konferenssiin on avoinna täällä. Tapahtuma on maksullinen. 


Aika: 23.1.2020 klo 8:30–18:30
Paikka: Paikka: The EGG Brussels, Rue Bara 175, 1070 Brussels


Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivut
Rekisteröityminen
Ohjelma

Lue lisää

15.01.2020 | 08:30
Forest Innovation Workshop ja ROSEWOOD loppuseminaari

Muut tapahtumat

Eriaff-verkosto ja Rosewood-hanke järjestävät 15.-16. tammikuuta 2020 Firenzessä yhteistapahtuman “Forest Innovation Workshop and Rosewood Final Conference”. Tapahtuman tavoitteena on maaseudun elinkeinoja tukevan innovaatiotoiminnan edistäminen sekä verkostoitumisen edistäminen alueiden ja metsätaloustoimijoiden välillä. Tilaisuus tähtää alueiden väliseen tiedonvaihtoon kestävästä puunkäytöstä ja siihen liittyvistä innovaatioista.

Kaksipäiväisen tapahtuman ensimmäisenä päivänä on Eriaff-verkoston joka toinen vuosi järjestettävä Forest Innovation Workshop jonka teemoja ovat:
1. Ilmastonmuutosten vaikutusten hallinta
2. Puunkäytön ja biomassan liikkuvuuden tukeminen
3. Ekosysteemipalveluiden tarjoamisen tukeminen
4. Kestävän metsän hallinnan lähestymistapojen ja työkalujen parantaminen


Toisena päivänä on Horisontti 2020 -rahoituksen saaneen Rosewood-hankkeen loppuseminaari. Seminaari käsittelee puun liikkuvuutta ja siihen liittyviä politiikkakysymyksiä.


Osallistuminen on maksutonta. Rekisteröityminen ja lisätietoja tapahtumasta, kuten molempien päivien ohjelmat, löytyvät Forest Innovation Workshop and Rosewood Final Conference -nettisivuilta.


Aika: 15.-16.1.2020
Paikka: Sant’Apollonia Auditorium, Via San Gallo 25, Firenze


Lisätietoja:
Forest Innovation Workshop and Rosewood Final Conference

Lue lisää

28.01.2020 | 12:00
Demographic Scenarios and Healthy Ageing Policies –tapahtuma 28. tammikuuta Brysselissä

Muut tapahtumat


AGE Platform Europe ja ATHLOS –projekti järjestävät tilaisuuden 28. tammikuuta 2020 Brysselissä väestönkehityksen skenaarioista ja terveenä ikääntymisen politiikasta. Tapahtumassa käsitellään muun muassa terveen ikääntymisen kehityssuuntia, niiden edellytyksiä, sekä niiden hyödyntämistä julkisissa terveydenhuoltotoimenpiteissä.


Lisätietoja, kuten päivän agenda, löytyy täältä. Rekisteröityminen tapahtumaan on pakollista, ja sen voi tehdä täällä. Lisäksi kysymyksiä tapahtumasta voi lähettää Ilenia Ghenolle (Ilenia.gheno@age-platform.eu) tai Nhu Tramille (nhu.tram@age-platform.eu).


Aika: 28. tammikuuta 2020 klo 12:00
Paikka: Euroopan parlamentti, Place du Luxembourg 100, Bryssel


Lisätietoja:
Demographic Scenarios and Healthy Ageing Policies

Lue lisää

30.01.2020 | 10:00
Reconciling agriculture, land-use, environment and sustainability in the 21st century – työpaja Brysselissä 30. tammikuuta

Muut tapahtumat


Euroopan komission alainen ja Horisontti 2020 –rahoituksen saanut Landsupport –projekti järjestää työpajan Brysselissä 30. tammikuuta 2020. Tapaamisessa on tarkoitus jakaa kokemuksia ja tuloksia päätöksenteon tukijärjestelmien (Decision Support Systems, DSS) työkalujen kehittämisestä, ja niiden soveltamisesta käytännössä. Kokemukset on kerätty useilta maankäytön sidosryhmiltä (Landsupport –projektista ja sen ulkopuolelta).


Landsupport –projekti tähtää verkkopohjaisen ja esteettömän geospatiaalisen päätöksenteon tukijärjestelmän (GeoSpatial Decision Support System, S-DSS) kehittämiseen. Tähän liittyen työryhmässä käsitellään keskeisiä haasteita, kuten:
· Kuinka DSS-työkalut suunnitellaan ottaen huomioon potentiaalisten loppukäyttäjien vaatimukset?
· Mitkä biofysikaaliset ja sosioekonomiset prosessit tulisi olla mukana DSS-työkaluissa parantaakseen sen merkitystä ja arvoa?
· Mitkä sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset indikaattorit pidetään merkityksellisinä DSS-työkaluille?


Tapahtuma on suunnattu edustajille eri maankäyttöyhteisöistä, kuten toiminnallisista sidosryhmistä, maankäytön kannalta merkittävien tieteenalojen tutkijoille, sekä päätöksentekijöille eri asteilla. Tapahtuma on maksuton, ja rekisteröityminen on avoinna täällä.


Aika: 30. tammikuuta 2020, klo 10:00
Paikka: Bureau Europe Grand Est, 15 Rue du Luxembourg, Bryssel


Lisätietoja:
Reconciling agriculture, land-use, environment, sustainability in the 21st century: challenges and requirements for Decision Support systems
Landsupport -projekti

Lue lisää

28.01.2020 | 08:00
Korkean tason julkinen konferenssi vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanosta Brysselissä 28. tammikuuta

Muut tapahtumat


Euroopan komissio järjestää korkean tason julkisen konferenssin tarjotakseen tilaisuuden avoimeen keskusteluun EU:n ilmastolaista ennen sen viimeistelyä ja hyväksymistä. Konferenssi liittyy komission ehdotukseen vihreän kehityksen ohjelmasta (Green Deal), joka asettaa EU:n ilmastotoimien kulkusuunnan. Konferenssi järjestetään Brysselissä 28. tammikuuta 2020, klo 8:00 alkaen.


Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius EU:ssa vuoteen 2050 mennessä. Komission ehdotuksen mukaan tavoitteena on vähentää päästöjä, investoida tutkimukseen, sekä säilyttää luonnon monimuotoisuus Euroopassa. Lisäksi vihreän kehityksen ohjelma on EU:n uusi kasvustrategia, jota tuetaan investoinneilla muun muassa puhtaan energian teknologiaan ja kestäviin ratkaisuihin. Kokonaisvaltaisena säädöksenä ilmastolaki asettaa ilmastotoiminnan tavoitteet suojellakseen ihmisiä ja planeettaa ilmastonmuutokselta.


Konferenssin isännöi vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans, ja tilaisuus kokoaa yhteen laajan joukon sidosryhmiä. Kommentteja ja lausuntoja EU:n ehdotetusta ilmastolaista otetaan huomioon komission keskusteluissa.


Rekisteröityminen tilaisuuteen on mahdollista 24. tammikuuta asti, ja osallistuminen on maksutonta. Lisätietoja, kuten päivän agenda, löytyy täältä.


Aika: 28. tammikuuta, 2020 klo 8:00-16:30
Paikka: Charlemagne Conference Centre, Rue de la Loi 170, Bryssel


Lisätietoja:
Korkean tason julkinen konferenssi vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanosta
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Lue lisää

Tapahtumakalenteri