Koulutus, nuoriso ja liikunta

Vuoden 2018 tiedotteet
24.5.2018 Komissio haluaa vahvistaa EU:n nuoriso-, koulutus- ja kulttuuripolitiikkaa uusien aloitteiden kautta
19.1.2018Komissiolta aloite kansalaisten avaintaitojen ja digitaalisen osaamisen kehittämiseksi