Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Maaseudun kehittäminen | 8.10.2015

Metsäaiheinen seminaari ja brokerage-tapahtuma Brysselissä 24.11.2015

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston yhteistyöverkosto ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry), Euroopan metsäinstituutti (EFI), EUROMONTANA-järjestö (European Association of Mountain Areas), Euroopan metsänomistajien järjestö (CEPF), EUSTAFOR-järjestö (European State Forest Association), COPA-COGECA-järjestö (European Farmers and Agri-cooperatives) ja ERRIN-verkosto (European Regions for Research and Innovation Network) järjestävät seminaarin ja brokerage-tapahtuman metsäalan toimijoille Brysselissä 24.11.2015. "Cooperation of Regions on Innovation in Forest Management, Use of Wood and Forest-related Services" -tapahtuma keskittyy erityisesti metsäsektoria koskevaan innovaatiotoimintaan ja siihen liittyvien hyvien käytäntöjen vaihtoon.

Euroopan komission maaseudun kehittämisen ohjelmat (Rural Development Programmes) vuosille 2014–2020 tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia hanketoimijoille. Metsäseminaarissa käsitellään näitä työkaluja sekä myös muita komission alaisia sektorille relevantteja rahoitusmahdollisuuksia, kuten Interreg-, Horisontti 2020- ja Life+ -ohjelmia. Keskustelua käydään myös siitä kuinka maataloutta koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-AGRI voi tukea sektorin innovaatiotoimintaa ja yhteistyötä. Brokerage-osuuden aikana hankeideoita ja jo käynnissä olevia hankkeita käsitellään työpajoissa.

Lisätietoja:

Ohjelma ja ilmoittautuminen

EIP-AGRI:sta suomeksi

Erityisasiantuntija Sointu Räisänen