Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Terveydenhuolto ja sosiaaliala | 29.3.2016

Liity Covenant on Demographic Change-verkostoon ja vaikuta aktiivisen ikääntymisen puolesta

Eurooppalainen yhteistyöverkosto Covenant on Demographic Change edistää aktiivista ja tervettä ikääntymistä sekä etsii ratkaisuja Euroopan väestökehityksen haasteisiin. Verkoston tavoitteena on tuoda yhteen paikallisia, alueellisia ja kansallisia viranomaisia sekä muita toimijoita, jotka sitoutuvat tukemaan tavoitetta aktiivisesta ja terveestä ikääntymisestä ja näkevät tämän kokonaisvaltaisena ratkaisuna Euroopan demograafisiin haasteisiin. Verkosto edistää WHO:n kokonaisvaltaista lähestymistapaa väestön ikääntymiseen liittyvissä kysymyksissä ja tukee jäseniään, jotta ne voisivat kehittää elinympäristöjä, jotka pidentävät aktiivista eliniänodotetta ja lisäävät mahdollisuuksia ikääntyvien itsenäiseen asumiseen.

Verkosto on avoin kaikille kiinnostuneille toimijoille ja jäseneksi voivat liittyä niin julkiset kuin yksityiset toimijat. Verkoston täysjäsenyys on kuitenkin mahdollista vain EU-maissa toimiville paikallisille, kansallisille ja alueellisille viranomaisille. Jäsenyys mahdollistaa muun muassa verkostoitumisen muiden alan toimijoiden kanssa, näkyvyyden verkoston nettisivuilla sekä tietoa ikäystävällisiin ympäristöihin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Paikallisviranomaisille jäsenyys antaa automaattisen oikeuden liittyä WHO:n maailmanlaajuiseen ikäystävällisten kaupunkien ja kuntien verkostoon. Jäsenyys Covenant on Demographic Changessa myös täydentää yhteistyötä alan muiden verkostojen kanssa. Esimerkiksi useita DCRN-verkoston - jossa Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto on myös mukana - jäseniä on liittynyt Covenantiin.

Lisätietoa:

Covenant on Demographic Change -verkoston nettisivut