Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Yritystoiminta ja pk-yritykset | 22.4.2016

Julkinen kuuleminen start up -yrittäjyyden edistämisestä Euroopassa

Euroopan komissio on sitoutunut EU:n tavoitteisiin työllisyyden ja talouskasvun edistämiseksi. Yksi osa tämän tavoitteen toteutusta on kuulla asiaankuuluvia toimijoita, erityisesti yrittäjiä ja start up -yhteisöjä, start up -aloitteen (Start-Up Initiative) kehittämiseksi ja yrittäjäystävällisemman ympäristön luomiseksi Euroopassa. Tähän liittyen Euroopan komissio järjestää julkisen kuulemisen yrittäjyyden edistämisestä Euroopassa. Toimijoita pyydetään vastaamaan kyselyyn 30. kesäkuuta 2016 mennessä.

Kuulemisesta kerätyn tiedon avulla identifioidaan ratkaisuja ja suunnitellaan uudenlaisia tukitoimintoja, joilla tukea start up -yrityksiä niiden elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Erityisesti tavoitteena on tukea yrittäjiä perustamaan uusi yritys, vaikka edellinen olisi epäonnistunut.

Kysely kattaa kaikki yrityksen elinkaaren vaiheet, joihin jokaiseen pyydetään palautetta siitä, millaisia tukitoimia tai käytäntöjä voitaisiin kehittää, jotta yrittäjyyttä voitaisiin edistää tässä vaiheessa. Nämä vaiheet ovat:

1) Stand up -vaihe: yksilöllä tai ryhmällä on yrittäjämyönteinen asenne ja tarvittavat taidot uudet yrityksen perustamiseen

2) Start up -vaihe: resurssit otetaan käyttöön ja lailliset vaatimukset yrityksen perustamiseen täyttyvät

3) Scale up -vaihe: menestyvät yritykset laajentavat toimintaansa uusille markkinoille tai innovaatioiden avulla

4) Exit -vaihe: Yrityksen omistaja myy yrityksensä ja saa sijoituksensa takaisin

Lisätietoja:

Linkki kyselyyn

Komission tiedote kuulemisesta