Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Ympäristö, energia ja liikenne | 9.6.2016

Julkinen kuuleminen Horisontti 2020 -ohjelman "Elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja merenkulun sekä sisävesien tutkimus ja biotalous" -teeman työohjelmasta vuosille 2018-2020

Euroopan komissio järjestää julkisen kuulemisen Horisontti 2020 -ohjelman elintarviketurvaan, kestävään maa- ja metsätalouteen, meriin ja merenkulkuun sekä sisävesien tutkimukseen ja biotalouteen liittyvän teeman vuosien 2018-2020 työohjelmasta. Julkisen kuulemisen tarkoituksena on kerätä tietoa ja näkemyksiä tulevan työohjelman painopisteistä, tavoitteista ja odotetuista vaikutuksista. Kuulemisesta saadut tulokset ja näkemykset otetaan huomioon tulevaa työohjelmaa laadittaessa. Kuuleminen on nyt avoinna ja päättyy 28. elokuuta 2016. Tämän jälkeen työohjelma laaditaan ja julkaistaan syksyllä 2017.

Horisontti 2020 -ohjelman Elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja merenkulun sekä sisävesien tutkimus ja biotalous -teeman tavoitteena on taata turvallisen, terveellisen ja laadukkaan ruoan ja muiden bioperustaisten tuotteiden saatavuus kehittämällä resurssitehokasta ja kestävää tuotantojärjestelmää ja sitä tukevaa ekosysteemiä. Tuotantojärjestelmä tukee laajaa biodiversiteettiä, edistää kestävää biotaloutta ja tuo uusia teknologioita lähemmäs käytännön toimeenpanoa.

Lisätietoa:

Komission tiedote ja linkki kuulemiseen