Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Terveydenhuolto ja sosiaaliala| 15.07.2016 |

Horisontti 2020 Terveys-osion vuoden 2017 -hakujen infopäivän antia 8.7


Seuraavat Yhteiskunnalliset haasteet -pilarin terveys-, väestönmuutos- ja hyvinvointitutkimusta rahoittavan osion haut avautuvat 29.7.2016. Lisää hakuja avautuu syksyn aikana. Varhaisimmat hakemusten jättämisen määräajat ovat kaksivaiheisten hakujen tapauksessa jo 4. lokakuuta 2016.
Haut perustuvat vuosien 2016–2017 työohjelmaan, johon on tehty päivityksiä. Komissio julkistaa virallisen päivitetyn version heinäkuun 2017 aikana. Päivitykset sisältävät tarkennuksia hakuteksteihin. Lisäksi joidenkin hakuaiheiden budjetteja on kasvatettu.


Komissio järjesti näihin hakuihin liittyen infopäivän 8.7. Koko infopäivä on katsottavissa internetin kautta komission sivuilla ja siellä näytetyt esitykset ovat myös saatavilla samalla sivulla. Infopäivän nauhoitusta kannattaa katsoa valikoiden, koska sen kaikki osiot ole relevantteja kaikille.
Tilaisuudessa esiteltiin myös lukuisia muita EU:n terveysalan tutkimus- ja innovaatioprojekteja rahoittavia aloitteita ja palkintoja. Näin ollen infopäiväsivustoon kannattaa perehtyä, vaikkei harkitsisikaan osallistumista juuri nyt aukeaviin hakuihin.


Infopäivän yhteydessä järjestettiin positiivista palautetta saanut hankekumppanitapahtuma, jonka järjestämiseen osallistui Fit for Health 2.0 -tukiprojekti. Fit for Health 2.0 tarjoaa monipuolisia tukitoimia terveysalan Horisontti 2020 -projekteja suunnitteleville ja toteuttaville tahoille. Palveluihin kuuluu mm. koulututuksia, partneroitumistapahtumia ja partneritietokanta. Heidän verkkosivuillaan on myös saatavilla nauhoitettuja webinaareja. Seuraava partneroitumistapahtuma järjestetään Düsseldorfissa Medica 2016 -konferenssin yhteydessä 15–17.11. Tilaisuus on maksullinen.

Yhdistyneen kuningaskunnan mahdolliseen EU-eroon liittyen infopäivässä painotettiin, että Iso-Britannia on edelleen EU:n jäsen, ja niinpä sikäläiset partnerit ovat edelleen täysin oikeutettuja saamaan rahoitusta Horisontti 2020 -ohjelmasta.
Infopäivässä myös todettiin, että Horisontti 2020 terveyshaasteen seuraavan työohjelman (2018–2020) virallinen versio on tarkoitus julkistaa vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä. Vuosien 2019 ja 2020 osalta tuolloin julkistettavaan versioon on kuitenkin odotettavissa vielä myöhempiä muutoksia.

Lisätietoja:


Infopäivän nauhoitus ja esitykset
Yhteiskunnalliset haasteet -pilarin terveys-, väestönmuutos- ja hyvinvointitutkimusta rahoittavan osion haut

Fit for Health 2.0 -tukiprojekti