Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Terveydenhuolto ja sosiaaliala |28.7.2016

Avainteknologiat ja terveystieteet Horisontti 2020 -ohjelmassa: infopäivä ja sidosryhmäfoorumi 13-14.9

Niin sanottujen avainteknologioiden (Key Enabling Technologies) odotetaan mahdollistavan merkittäviä innovaatioita terveysalalla lähitulevaisuudessa. Avainteknologioita ovat mm. nanotekniikka, biomateriaalit ja fotoniikka eli valotiede. Horisontti 2020 TKI-ohjelma tukee avainteknologioita kehittäviä hankkeita. 

13-14.9 Komissio järjestää Brysselissä infopäivän ja sidosryhmäfoorumin avainteknologioiden ja terveystieteiden yhtymäkohtien näkökulmasta.

13.9 järjestetään infotilaisuus aiheeseen liittyvistä Horisontti 2020 -hakukierroksista. 14.9 järjestetään sidosryhmäfoorumi, jossa on tarkoituksena pohtia avainteknologioihin perustuvien ratkaisujen käytäntöönpanon tiellä olevia esteitä ja lähitulevaisuuden kehityskulkuja ja strategioita tällä alalla.

Lisätietoja:

Komission tapahtumasivu