Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne | 7.5.2018

EU:n uusi kiertotalouspaketti asettaa kierrätykselle ja jätteiden sijoittamiselle kunnianhimoisia tavoitteita

Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n uuden kiertotalouspaketin 18.4.2018. Kiertotalouspaketissa määritellään uudet jäsenvaltioita laillisesti sitovat tavoitteet jätteiden kierrätykselle ja kaatopaikkasijoituksen vähentämiselle. Paketin voimaantulo odottaa enää neuvoston hyväksyntää.

Paketti sisältää EU:n yhteisen tavoitteen, jonka mukaan vähintään 55 % yhdyskuntajätteestä tullaan kierrättämään vuoteen 2025 mennessä. Tavoitetta kasvatetaan 60 %:iin vuoteen 2030 mennessä, ja vuonna 2035 yhdyskuntajätteestä on määrä kierrättää jo 65 %.  Suunnitteilla on myös EU:n yhteinen tavoite pakkausmateriaalien kierrätykselle, jossa 65 % materiaaleista kierrätetään vuoteen 2025 mennessä, ja 70 % vuoteen 2030 mennessä. Eri materiaaleille on määritelty kullekin omat prosenttiosuutensa.

Jätteen käsittely kestävämmällä tavalla on ensimmäinen askel kohti kiertotaloutta, jossa suurin osa tuotteista ja materiaaleista kierrätetään tai uudelleen käytetään toistuvasti. Jätteellä on negatiivinen vaikutus niin ympäristölle, ilmastolle, ihmisten terveydelle kuin myös taloudelle. Vaikka jätteiden käsittely EU:ssa on kehittynyt huomattavasti, edelleen yli neljännes yhdyskuntajätteestä sijoitetaan kaatopaikoille ja vain alle puolet kierrätetään tai kompostoidaan.

Lisätietoja:

Parlamentin uutinen kiertotaloudesta

Kiertotalouspaketti