Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne | 18.5.2018

Euroopan investointipankilta uusia lainoja maa- ja biotalouden sektoreille

Euroopan investointipankki julkaisi huhtikuussa uuden rahoitukseen liittyvän aloitteen, jolla halutaan sitoa lähes miljardin euron edestä sijoituksia maa- ja biotalouden sektoreille. Uusi aloite kohdistuu erityisesti yksityisten yhteistyötahojen sekä yritysten sijoituksille maatalouden puolella.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaavan komissaarin Phil Hoganin mukaan maataloussektorin rahoituksen varmistaminen on elintärkeää, jotta Euroopan johtava rooli korkealaatuisten ja turvallisten ruokatuotteiden osalta voi jatkua. Myös Euroopan investointipankin johtaja Werner Hoyer korostaa, että maa- ja biotalouden arvoketjut ovat avainasemassa Euroopan talouden edistämisessä.

Maa- ja biotaloussektorin suuresta merkityksestä huolimatta, se on pääosin yritysten ja eri yhteistyötahojen hallussa, joilla on suhteellisen pieniä sijoituksia, joihin on vaikeaa kohdistaa suoria lainoja. Uusi lainaohjelma koostuu investointipankin pilotista, joka mahdollistaa suorat lainat yksityisen sektorin sijoituksille (50 milj. - 20milj.), joissa lainaväli vaihtelee 7,5 miljoonasta 50 miljoonaan euroon. Lainaohjelman odotetaan kasvattavan pankin vaikutusta sektorilla entisestään muun muassa kilpailua vahvistamalla. Tämä vaikuttaa pitkän aikavälin innovaatiosijoittamisen mahdollisuuksiin, kehittäen sekä markkinoiden korkeamman lisäarvon tuotteita ja palveluita. Lainaohjelman alle sijoittuvat projektit toteutetaan vuosien 2018-2022 välisenä aikana.

Lisätietoja:

Komission tiedote

Investment Plan for Europe

Euroopan Investointipankki