Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Alue- ja kaupunkipolitiikka | 09.01.2019 | 13:12

Haku Euroopan yrittäjyysalueeksi vuodelle 2020

Alueiden komitea on avannut haun Euroopan yrittäjyysalue –kilpailuun (EYA), hakuaika päättyy  27. maaliskuuta 2019. Kilpailussa etsitään ja palkitaan niitä EU:n alueita ja kaupunkeja, jotka toteuttavat erityisen merkittävää, tulevaisuusorientoitunutta ja innovatiivista yrityspoliittista strategiaa. Alueille, joilla on uskottavin, parhaiten tulevaisuutta ennakoiva ja lupaavin toimintasuunnitelma, myönnetään vuoden ´Eurooppalainen yrittäjyysalue´ –tunnus.

Euroopan yrittäjyysalue –aloitteella halutaan panna täytäntöön European Small Business Actin (SBA) mukaiset periaatteet sekä edistää alueellisia EYA-yhteisöjä monitahoisen hallinnon periaatteen mukaisesti. EYA:n tarkoituksena on edesauttaa yrittäjähenkisten, ympäristömyönteisten sekä elinvoimaisten alueiden luomista Eurooppaan.

Hakemuksen tulee sisältää täytetyn hakulomakkeen lisäksi tiedotteen, jossa kerrotaan hakija-alueesta, tiedot alueen poliittisen vision linjauksista, selvitys suunnitellusta hallintomekanismista, jolla varmistetaan EYA-toimien tehokas täytäntöönpano, toiminta- ja viestintäsuunnitelma sekä ilmoitus poliittisesta sitoutumisesta, jonka mukaan alueen poliittinen johto on hyväksynyt alueen EYA-suunnitelman.

Hakemuksia arvioidaan seuraavan neljän kokonaisuuden näkökulmasta:

-  Poliittinen visio ja sitoutuneisuus

-  Monitahoinen hallinto, kumppanuus ja yhteistyö

-  Toteutus

-  Viestintä

Lisätietoja:

Euroopan yrittäjyysalue

Hakuohjeet

Hakemuslomake

Hakua koskevat kysymykset osoitteeseen:

eer-cdr@cor.europa.eu