Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 17.01.2019

Komissio antaa tukensa Euroopan parlamentin InvestEU-ohjelman kannalle

Euroopan parlamentti on muodostanut kantansa tulevalle rahoituskaudelle suunnitellusta InvestEU-investointiohjelmasta. InvestEU-ohjelma rakentuu käynnissä olevan Euroopan investointiohjelman varaan, päätarkoituksenaan koota paremmin yhteen tämänhetkisiä Euroopan unionin rahoitusinstrumentteja yhden ja saman ohjelman sisälle. Tällä tavoin halutaan antaa lisävauhtia uusille, sekä yksityisille- että julkisille investoinneille ensi budjettikaudeksi 2021 – 2027. Rahoitusinstrumenttien kokoamisella pyritään tekemään investoimisesta Euroopassa entistäkin yksinkertaisempaa, tehokkaampaa ja joustavampaa.

InvestEU-ohjelma keskittyy erityisesti neljään eri politiikanalaan:

 - Kestävä infrastruktuuri

 - Tutkimus, innovaatio ja digitalisaatio

 - Pienet ja keskisuuret yritykset

 - Sosiaaliset investoinnit ja taidot

Investointiohjelmaan kuuluvat InvestEU-rahaston lisäksi InvestEU-neuvontakeskus sekä Euroopan investointihankeportaali, joiden tehtävänä on tarjota alan toimijoille tukea ja ohjeistusta sekä toimia käyttäjäystävällisenä tietokantana mahdollisille sijoittajille.

Ohjelman käsittelyprosessi jatkuu siten, että jäsenvaltiot antavat ohjelmasta kantansa, minkä jälkeen aloitetaan keskustelut parlamentin, neuvoston ja komission välillä.

Lisätietoja:

Komission tiedote aiheesta

Tietoa InvestEU-ohjelmasta

Usein kysyttyä InvestEU-ohjelmasta