Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Maa- ja metsätalous, biotalous | 23.01.2019

Pilots4U-verkoston tietokanta avattu

Pilots4U-verkosto on julkaissut uuden tietokannan, jonka tarkoituksena on kerätä yhteen eurooppalaisia biotalouden avoimia kokeilu- ja demonstraatioinfrastruktuureja. Uusien biotaloushankkeiden ongelmana on usein siirtymä tekniikoiden kehittelyvaiheesta tuotantovaiheeseen ja markkinoille, koska kehittäjillä ei välttämättä ole pääsyä tarvittavaan laitosinfrastruktuuriin. Tietokannan avulla pyritään tarjoamaan tietoa mahdollisuuksista hyödyntää erilaisia koelaitoksia ympäri Eurooppaa, ja sitä kautta edesauttamaan biotalouden toimijoiden, esimerkiksi yritysten, mahdollisuuksia tuoda kehittämiään ideoita ja teknologioita markkinoille.  

Tietokanta on jaettu yhteensä yhdeksään teknologia-alueeseen, joita ovat muun muassa: teollinen bioteknologia; selluteknologia; lämpökonversioteknologia; kemiallinen konversioteknologia sekä levienviljelyteknologia. Tietokannoista tietoja voi hakea esimerkiksi teknologia-alueen tai kokeiluinfrastruktuurin sijaintivaltion perusteella.

Tietokanta sisältää tällä hetkellä reilut 390 mukaantuloa ja 83 organisaatiota yhdeksästätoista eri maasta. Se on kaikille biotalouden toimijoille avoin ja maksuton.

Lisätietoja

Pilots4U-tietokanta