Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 29.01.2019

Uuden Urban Innovative Actions -hakukierroksen teemat on julkaistu

Euroopan komissio on julkaissut kestäviin kaupunki-innovaatioihin keskittyvän Urban Innovative Actions (UIA) -aloitteen viidennen, ja tämän ohjelmakauden viimeisen hakukierroksen teemat. Hakukierroksen neljä teemaa ovat:

  • ilmanlaatu
  • kiertotalous
  • väestörakenteen muutos
  • kulttuuri ja kulttuuriperintö

Tarkemmat tiedot teemoista julkaistaan huhtikuussa, ja viides hakukierros avautuu syksyllä 2019. Ilmanlaatu sekä kiertotalous olivat teemoina myös aiemmissa hauissa, mutta tällä kierroksella niiden yksityiskohtaisemmat määritelmät tulevat olemaan erilaisia.

UIA-aloitteen tarkoituksena on kannustaa eurooppalaisia kaupunkeja luomaan sekä kokeilemaan uusia, innovatiivisia ja ennennäkemättömiä ratkaisuja kaupunkien haasteisiin vastaamiseksi.

Lisätietoja:

UIA

Julkistetut teemat

Aiemmin rahoitettuja hankkeita