Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Alue- ja kaupunkipolitiikka | 08.02.2019

Komissio julkaisi toisen raportin makroaluestrategioiden toteutuksesta

Euroopan komissio on 29.01.2019 antanut raportin makroaluestrategioiden toteutuksesta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. Raportissa esitellään ohjelman tuloksia viimeisen kahden vuoden aikana ja annetaan suosituksia vuoden 2020 jälkeiselle kaudelle.

Makroaluestrategioiden tarkoitus on tarjota puitteet yhteistyölle, jonka avulla voidaan vastata paremmin erityisiin alueellisiin haasteisiin, jotka ilmenevät useamman valtion alueella. Makroaluestrategioita on laadittu yhteensä neljä, esimerkiksi Itämeren ja Tonavan alueen valtioille.

Raportti käsittelee kohentuneita tuloksia esimerkiksi politiikanteon ja -suunnittelun, hallinnon, seurannan, kommunikaation sekä rahoituksen osalta. Edistystä on lisäksi tapahtunut tiettyjen temaattisten prioriteettien kanssa, jotka koskevat muun muassa ympäristöä, ilmastonmuutosta, tutkimusta ja innovaatiota.

Raportissa mainitaan myös suosituksia viiteen päämäärään, joiden avulla edistetään makroaluestrategioiden toteuttamista. Esimerkiksi strategioiden keskeisten toimeenpanijoiden tulisi jatkaa hallintomekanismien kehittämistä vahvistamalla paikallisten ja alueellisten toimijoiden välistä synergiaa. Lisäksi aiheenmukaisten koordinaattoreiden tulisi voida arvioida tilannetta kullakin politiikanalalla, ja näin pystyä tekemään kansallisille koordinaattoreille suosituksia.

Komission raportti

Komission työskentelyasiakirja