Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 12.02.2019

Ehdota seminaaria kesäkuussa järjestettävään EU:n Itämeri-strategian foorumiin – teemoina väestörakenteen muutos sekä kierto- ja jakamistalous

Jokavuotinen EU:n Itämeri-strategian (EU Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSR) foorumi järjestetään kymmenettä kertaa 12.–13. kesäkuuta. Tänä vuonna tapahtumapaikkana toimii Puolan Gdańsk, ja teemana on "Circular and sharing economy as an answer to demographic changes and environmental challenges in the Baltic Sea Region".

Kaikilla sidosryhmillä on mahdollisuus ehdottaa teemaan sopivia seminaareja foorumin yhteyteen. Seminaarien tulisi ottaa yleisö mukaan keskusteluun ja esitellä käytännöllisiä ratkaisuja tai parhaita käytäntöjä sekä tuottaa konkreettisia loppupäätelmiä. Seminaarilla olisi hyvä olla vähintään kaksi järjestäjätahoa, ja sen tulisi kytkeytyä Itämeri-strategiassa määriteltyihin politiikka-aloihin tai horisontaalisiin toimiin. Seminaaripuhujia toivotaan eri taustoista, mm. poliittisia päättäjiä, julkisia viranomaisia sekä yritysten, kansalaisjärjestöjen ja yliopistojen edustajia.

Seminaariehdotukset tulee lähettää sähköpostilla osoitteseen 10thAnnualForum@pomorskie.eu 15. helmikuuta mennessä.

Foorumin tarkoituksena on tarkastella EU:n Itämeri-strategian yhteyttä alueen kasvaviin haasteisiin, kuten väestökatoon, ikääntymiseen, muuttoliikkeisiin sekä uusiin tuotanto- ja kulutusmalleihin. Lisäksi tapahtumassa kerrataan strategian pääsaavutuksia ja pohditaan älykkäämpiä, tehokkaampia ja paremmin koordinoituja toimia vauraan tulevaisuuden takaamiseksi Itämeren alueelle.

Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivut
Seminaarien valintakriteerit