Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Maa- ja metsätalous, biotalous | 26.02.2019

Euroopan komissio korotti maatalousalan valtiontuen enimmäismäärän 25 000 euroon

Komissio hyväksyi viime viikolla viljelijöille annettavan kansallisen tuen enimmäismäärän korotuksen. Päätös nostaa enimmäismäärää, jolla jäsenmaiden kansalliset viranomaiset voivat tukea viljelijöitä ilman komission ennakkohyväksyntää. Tarkoituksena on keventää kansallisten viranomaisten hallinnollista taakkaa sekä varmistaa tehokkuus ja joustavuus kriisitilanteissa, joissa viranomaisilta odotetaan nopeita toimia.

Yhdelle tilalle kolmen vuoden aikana myönnettävää tuen määrää korotetaan 15 000 eurosta 20 000 euroon. Nykyisissä säännöissä kansallinen enimmäismäärä on 1 prosentti ja uusissa säännöissä 1,25 prosenttia jäsenmaan vuotuisesta maataloustuotannosta kolmen vuoden kaudella. Kansallinen enimmäismäärä kohoaa siis 25 prosenttia.

Ne jäsenmaat, jotka käyttävät enintään 50 prosenttia kansallisesta tuestaan yksittäisellä maatalouden sektorilla, voivat nostaa tuen määrää tilaa kohti 25 000 euroon ja kansallisen enimmäismäärän 1,5 prosenttiin vuotuisesta maataloustuotannosta. Tämän korkeimman enimmäismäärän valitsevat maat joutuvat uusien sääntöjen mukaan perustamaan kansallisen tason keskusrekisterin, jolla yksinkertaistetaan ja parannetaan tuen myöntämistä ja seurantaa.

Enimmäismäärän korotukset tulevat voimaan 14. maaliskuuta, ja niitä voidaan soveltaa takautuvasti kaikki ehdot täyttäviin tukiin.  

Jäsenmaiden on EU:n valtiontukisääntöjen mukaan ilmoitettava valtiontuesta komissiolle, ja komission on hyväksyttävä tukitoimenpiteet ennen niiden toimeenpanoa. Komissiolle ei tarvitse tehdä ilmoitusta silloin, kun tukimäärät ovat tarpeeksi pieniä, eli tuki ei uhkaa kilpailua tai kauppaa sisämarkkinoilla.

Lisätietoja:
Komission tiedote