Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Alue- ja kaupunkipolitiikka | 08.03.2019

Urban Innovative Actions neljännen hakukierroksen tilastot julkaistu – kahdeksan suomalaista kaupunkia hakenut mukaan

Urban Innovative Actions (UIA) neljäs hakukierros päättyi 31. tammikuuta, ja hakemuksia saapui yhteensä 175 kaikkiaan 23 eri jäsenvaltiosta. Hieman yli puolet hakeneista kaupungeista on kokoluokaltaan 50 000 – 250 000 asukkaan kaupunkeja. Lähes kolmasosa hakeneista kaupungeista on alle 50 000 asukkaan kaupunkeja, mikä merkitsee, että nämä kaupungit ovat hakeneet useamman kaupungin yhteenliittymänä. Noin viidesosa kaupungeista on yli 250 000 asukkaan kaupunkeja.  

Hakukierroksen teemoja olivat digitaalinen siirtymä, kaupunkiympäristöjen köyhyys, kaupunkiympäristöjen turvallisuus sekä kestävä maankäyttö ja luontolähtöiset ratkaisut. Mukanaolevat kaupungit ovat hakeneet melko tasaisesti kaikkien neljän teeman alla, mutta kaksi suosituinta olivat digitaalinen siirtymä ja maankäyttö sekä luontolähtöiset ratkaisut.

Suomalaisista kaupungeista mukaan ovat hakeneet Helsinki, Turku, Oulu, Kuopio, Joensuu, Tampere, Lappeenranta ja Lahti. Oulun ja Helsingin teemana on digitaalinen siirtymä ja Kuopion, Tampereen sekä Turun teemana kaupunkiympäristön turvallisuus. Joensuu, Lappeenranta ja Lahti hakivat mukaan kestävän maankäytön ja luontolähtöisten ratkaisujen teemalla. Suomalaisten kaupunkien osuus erottui erityisesti kaupunkiympäristön turvallisuutta koskevassa hakujen määrässä, sillä teeman osuus kaikista suomalaisten kaupunkien hakemuksista oli lähes 40 prosenttia. Kaupunkiympäristön turvallisuutta koskevia hakuja oli vain noin 13 prosenttia kaikista hakemuksista.

Urban Innovative Actions viidennen hakukierroksen odotetaan avautuvan syyskuussa 2019

Viidennen hakukierroksen teemat julkaistiin tammikuussa 2019, ja ne ovat ilmanlaatu, kiertotalous, demografinen muutos sekä kulttuuri- ja kulttuuriperintö. Tarkemmat teemakuvaukset julkaistaan huhtikuussa 2019.

Lisätietoa:

Tietoa neljännestä hakukierroksesta

Viidennen hakukierrokset teemat

Hakukierroksia koskeva ohjeistus