Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Maa- ja metsätalous, biotalous | 25.03.2019

Biotalouskonferenssi Helsingissä 8.–10. heinäkuuta - rekisteröityminen on vielä avoinna

Maa- ja metsätalousministeriö ja Euroopan komissio järjestävät Helsingissä biotalouskonferenssin "European Bioeconomy Scene 2019" 8.–10. heinäkuuta. Kyseessä on yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden päätapahtumista. Konferenssissa tarkastellaan biopohjaisia arvoketjuja ja niihin liittyviä sosioekonomisia näkökulmia, ja tavoitteena on osallistavan ja kestävän eurooppalaisen biotalouden saavuttaminen. Lisäksi keskustellaan EU:n vuonna 2018 päivitetystä biotalousstrategiasta sekä kiertotalouspaketista ja niiden toimeenpanosta.

Konferenssi kokoaa yhteen akateemikkoja, tutkijoita ja päättäjiä sekä yritysten, sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan edustajia tietojen vaihtoa, toimien koordinoimista ja uusien toimien suunnittelua varten. Osallistujia odotetaan eri puolilta EU:ta. Tarkoituksena on lisätä yleistä tietoutta ja edistää vuoropuhelua biotalouteen siirtymisen edistymisestä.

Rekisteröityminen konferenssiin on avoinna täällä 17. huhtikuuta saakka. Paikkoja on rajoitettu määrä. 

Lisätietoja:
Konferenssin nettisivut
Alustava ohjelma
Rekisteröityminen