Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Maa- ja metsätalous, biotalous | 22.05.2019

Euroopan unionin ottaa käyttöön uutta palontorjuntakalustoa seuraavaa metsäpalokautta silmällä pitäen

Euroopan komissio on 21.05.2019 päättänyt käynnistää osana rescEU-järjestelmää lento-osaston, jolla pyritään varautumaan seuraavaan metsäpalokauteen kesällä 2019. RescEU-järjestelmän tarkoituksena on vastata erilaisiin luonnonkatastrofeihin unionin sisällä. Eurooppa on kärsinyt viime vuosina vakavista luonnonkatastrofeista, ja esimerkiksi vuonna 2018 metsäpalot, tulvat, myrskyt ja maanjäristykset vaativat yli 100 kuolonuhria.  

Siirtymäkaudella vuonna 2019 rescEU:n laivastoon kuuluu seitsemän sammutuslentokonetta ja kuusi helikopteria. Kalustoa on saatu viidestä usein metsäpaloista kärsivistä EU-maista, jotka ovat Kroatia, Ruotsi, Ranska, Italia ja Espanja. Komissio pyrkii saamaan osallistujamailta lisäkalustoa lähiviikkojen aikana. Pidemmällä aikavälillä järjestelmän valmiuksia ja reserviä on tarkoitus laajentaa entisestään.

Uuden palontorjuntakaluston käyttöönoton lisäksi Euroopan komissio varautuu metsäpalokauteen seuranta- ja koordinaatiovalmiuksia parantamalla. Esimerkiksi EU:n hätäavun koordinointikeskuksen (ERCC) yhteyteen perustetaan metsäpalojen torjuntaryhmä. Koordinointikeskus järjestää kesän aikana säännöllisesti videokokouksia jäsenvaltioiden kanssa jakaakseen tietoa metsäpaloriskeistä eri puolilla Eurooppaa. Lisäksi EU:n Copernicus-satelliittijärjestelmää käytetään metsäpalojen aiheuttamien hätätilanteiden kartoittamiseen. Seuraavaan metsäpalokauteen varautumiseksi EU-jäsenmaat ja kumppanimaat osallistuvat vuotuiseen metsäpaloja käsittelevään kokoukseen. Lopuksi metsäpaloihin varautumiseksi on järjestetty harjoituksia useissa jäsenmaissa.

Lisätietoa:

Komission tiedote aiheesta

Kysymyksiä ja vastauksia