Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 25.06.2019

Komissio hakee asiantuntijoita klustereihin keskittyvään asiantuntijaryhmään – hae 29.7. mennessä

Komission sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava pääosasto (DG GROW) on perustanut klustereihin keskittyvän asiantuntijaryhmän, johon haetaan nyt jäseniä. Ryhmän tarkoituksena on antaa komissiolle suosituksia ja neuvoja koskien klustereiden tehokkaampaa hyödyntämistä strategisena välineenä teollisuuspolitiikassa, alueiden välisessä yhteistyössä sekä pk-yritysten integroimisessa EU:n ja globaalin tason arvoketjuihin. Ryhmä osallistuu EU:n uusien klusterialoitteiden valmisteluun ja toimenpanoon sekä klusteripolitiikan muovaamiseen.

Ryhmä koostuu maksimissaan 38 jäsenestä, joista 28 jäsentä on jäsenmaiden viranomaisia kansalliselta, alueelliselta tai paikallistasolta. Loput kymmenen ovat itsenäisiä, yksityishenkilönä nimettyjä jäseniä, joilla voi olla taustaa esimerkiksi klusterien hallinnoinnissa, yrityksiä tukevissa organisaatioissa, innovaatiokeskuksissa tai alue- tai paikallishallinnossa.

Hakemukset liitteineen tulee lähettää osoitteeseen GROW-CLUSTERS@ec.europa.eu 29. heinäkuuta mennessä.

Lisätietoja:
Komission nettisivut