Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Maa- ja metsätalous, biotalous | 28.06.2019

Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yrityspilottien haku käynnistyy syyskuussa 2019 - teemana puun arvoketjun tuoteinnovaatiot

Elinkeinot murroksessa –yhteistyön (ELMO) toinen vaihe on käynnistymässä  syksyllä 2019 strategian tarkempien toimenpiteiden määrittämisellä ja toimeenpanolla. Yksi näistä toimenpiteistä on käynnistää ELMO-yrityspilotti, jonka toteuttamiseksi on saatu komission suorarahoitus.

ELMO-yrityspilotin käynnistys

Kohde: PK-yritysten tuotekehitysyhteistyö yhdessä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa

Aihe: Puun arvoketjun tuoteinnovaatiot – erityisesti ratkaisut liittyen kiertotalouden hallintaan, tuotekehitystä tukeviin älykkäisiin ratkaisuihin ja uusiin innovatiivisiin tuotteisiin. Vaatimustaso tuotekehityksessä on vähintään TRL 6-8 (TRL taso kuvaa yrityksen tuotteen kehityskaarta)

Toteutus: Yrityspilotissa tullaan jakamaan 6-7 kappaletta 40 000-45 000€ arvoista innovaatioseteliä (voucher), joka muodostaa 80-70% yrityspilotin budjetista. Innovaatioseteli myönnetään PK -yritysten ja TKI -organisaatioiden konsortioille, jossa on oltava partnereita vähintään kahdesta IP-alueen maakunnasta.

Aikataulu: Virallinen hakukuulutus julkistetaan syyskuun alussa 2019.  Haku on auki 4 viikkoa ja päätökset piloteista tehdään 6 viikon sisällä haun sulkeutumisesta.

Tärkeää: ELMO-yrityspilotin kielenä on englanti. Virallinen hakukuulutus, jolloin julkistetaan yrityspilotin hakuohjeet, FAQ (frequently asked question), hakukaavakkeet, arviointikriteerit, aikataulut tulevat kaikki olemaan englanniksi.

Tausta

Euroopan komissio valitsi tammikuussa 2018 Itä- ja Pohjois-Suomen -alueen (IP-alue) mukaan ´Alueiden elinkeinot murroksessa –pilottiin´ (Regions in Industrial transition). Komission pilotin avulla Euroopan komissio etsii eurooppalaisten alueiden elinkeinojen kehittämiseen uusia toimintatapoja, joilla edistetään kasvua ja työllisyyttä. Keskiössä on älykäs erikoistuminen ja erilaistuminen, jota tehdään organisaatiorajoja ylittävällä yhteistyöllä. IP-alueella pilottia toteutetaan ELMO-yhteistyön kautta, jonka tuloksena tuotettiin Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa – Älykkään erikoistumisen strategia 2019-2023 https://issuu.com/ip-suomi.elmo/docs/elmo-strategia_suomi_issuu

Lisätietoja: elmo@lapinliitto.fi sähköpostiin lähetettyihin kysymyksiin vastataan alkaen 15.8.2019.