Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Alue- ja kaupunkipolitiikka | 01.07.2019

Vuoden 2019 alueellisten innovaatioiden tulostaulut ovat ilmestyneet – Itä- ja Pohjois-Suomen innovaatiosuorituskyky nousussa

Euroopan komission julkaisemissa alueellisten innovaatioiden tulostauluissa käsitellään yhteensä 238 eurooppalaisen alueen innovaatiosuorituskykyä ja sen kehittymistä 23 eri Euroopan unionin jäsenvaltiossa sekä Sveitsissä, Serbiassa ja Norjassa. Innovaatioiden tulostaulujen avulla voidaan analysoida ja vertailla esimerkiksi alueiden välisiä rakenteellisia ja sosiodemografisia eroja sekä innovaatiopotentiaalin kehitystä aiempiin vuosiin verrattuna.  

Alueet ovat innovaatiotulostaulukossa jaettu innovaatiojohtajiin (38 aluetta), vahvoihin innovoijiin (73 aluetta), kohtuullisiin innovoijiin (97 aluetta) sekä vähäisiin innovoijiin (30 aluetta). Vuoden 2019 tulostaulut osoittavat, että kaikista innovatiivisimmat alueet sijaitsevat vastaavasti kaikista innovatiivisimmissa valtioissa. Euroopan unionin innovatiivisimmat alueet löytyvät Pohjoismaista, sillä Helsinki-Uusimaan alue on sijoittunut vuoden 2019 tulostaulukon ensimmäiseksi. Sitä seuraavat Tukholman alue Ruotsissa ja Hovedstadenin alue Tanskassa. Euroopan tasolla innovatiivisin alue on Zürichin alue Sveitsissä.   

Itä- ja Pohjois-Suomen alue on pisteytetty tulostauluissa vahvaksi innovoijaksi (Strong +). Raportti osoittaa, että Itä- ja Pohjois-Suomen innovaatiosuorituskyky on kasvanut suhteellisesti eniten suomalaisista alueista Helsinki-Uudenmaan alueen jälkeen. Muihin Euroopan alueisiin verrattuna Itä- ja Pohjois-Suomen vahvuuksia ovat esimerkiksi elinikäinen oppiminen sekä pienten ja keskisuurten yritysten tuote- ja prosessi-innovaatiot. Suhteellisia heikkouksia löytyy puolestaan esimerkiksi tavaramerkki- ja patenttihakemusten sekä tietointensiivisten palvelujen osalta (KIS services).

Lisätietoa:

Komission tiedote aiheesta

Suomalaisia alueita koskeva innovaatioraportti