Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Maa- ja metsätalous, biotalous | 30.08.2019

Anna palautetta mm. metsätaloutta koskevasta kestävien investointien taksonomiasta 13. syyskuuta mennessä

Euroopan komissio perusti heinäkuussa 2018 kestävään rahoitukseen liittyviä lainsäädäntöehdotuksia käsittelevän asiantuntijaryhmän (Technical expert group on sustainable finance). Kesäkuussa 2019 ryhmä julkaisi raportin kestävien investointien taksonomiasta, ja raportista voi antaa palautetta täällä 13. syyskuuta saakka.

Raportissa hahmotellaan EU:n taksonomiaa sekä annetaan komissiolle suosituksia toimista, joiden avulla voidaan edistää ilmastonmuutoksen torjumista. Toimet koskettavat eri aloja, mm. energiaa, liikennettä, maa- ja metsätaloutta, vesi- ja jätehuoltoa, ICT:tä sekä rakennusalaa. Taksonomian tarkoituksena on tarjota sijoittajille työkalu kestävien toimien ja projektien tunnistamiseksi.

Lisätietoja:
Komission nettisivut