Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Alue- ja kaupunkipolitiikka | 05.09.2019

Interreg- ja ENI-ohjelmien 2014–2020 palautekysely on avoinna 13. syyskuuta saakka

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on julkaissut kyselyn liittyen Interreg- ja ENI-ohjelmiin. Kyselyn avulla kartoitetaan suomalaisten toimijoiden kokemuksia nykyisen ohjelmakauden (2014–2020) ohjelmista sekä kerätään kehittämistarpeita ja –toiveita tulevalle ohjelmakaudelle. Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta ohjelmien kanssa toimivilta, muun muassa seurantakomiteoiden edustajilta, hallintoviranomaisilta ja yksittäisiltä hanketoimijoilta.

Kysely on avoinna täällä 21.8.–13.9.2019. Vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Lisätietoja:
Rakennerahastot-verkkosivu
Kysely