Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Alue- ja kaupunkipolitiikka | 10.10.2019

Komissio julkaissut alueellisen kilpailukykyindeksin ja Eurobarometri-tutkimuksen uusien koheesio-ohjelmien suunnittelun avuksi

Komissio on julkaissut uusien koheesio-ohjelmien valmistelun avuksi alueellisen kilpailukykyindeksin sekä aluepolitiikan Eurobarometri-tutkimuksen. Dokumenteilla pyritään auttamaan jäsenvaltioiden viranomaisia, jotka vastaavat koheesiopolitiikkaohjelmien suunnittelusta EU:n talousarviokaudelle 2021-2027. Selvitysten toivotaan rakentavan parempaa ymmärrystä yleisestä mielipiteestä koskien koheesiopolitiikkaa, yksilöivän alueellisia voimavaroja tehokkaammin sekä auttavan kohdentamaan investointeja paremmin.

Kolmen vuoden välein päivitettävän alueellisen kilpailukykyindeksin avulla alueet voivat seurata ja arvioida omaa kehitystään ja verrata sitä muihin alueisiin. Näin ollen indeksi auttaa alueita tunnistamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa, joka on koheesio-ohjelmien valmistelussa hyödyllistä. Eurobarometri-tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten näkemyksiä ja tietoisuutta EU:n aluepolitiikasta. Kyselyn mukaan suurin osa (81%) pitää EU:n rahoittamia hankkeita myönteisinä heidän elämänsä kannalta, kun he ovat tietoisia kyseisistä hankkeista (40% vastaajista). Tämän vuoksi komissio korostaa tiedottamisen merkitystä koskien EU rahoitusta saaneita hankkeita ja on rakentanut erillisen viestintäsuunnitelman tämän haasteen ratkaisemiseksi.

Neuvottelut EU:n seuraavasta talousarviosta vuosiksi 2021-2027 sekä koheesiopolitiikasta ovat parhaillaan käynnissä parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa. Komissio on myös aloittanut keskustelut kaikkien EU-maiden kanssa tulevien koheesio-ohjelmien painopisteistä.

Lisätietoa:

Komission tiedote

EU:n alueellinen kilpailukykyindeksi

Eurobarometri-tutkimus kansalaisten aluepolitiikka tietoisuudesta