Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Alue- ja kaupunkipolitiikka | 15.10.2019

Euroopan sosiaalirahastoa koskeva julkinen kuuleminen avoinna 19. joulukuuta saakka

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen koskien Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) tuettuja toimia osallisuuden edistämiseksi sekä köyhyyden ja syrjinnän torjumiseksi. Kerättyä tietoa hyödynnetään vuosien 2014–2018 toimia arvioitaessa, ja sen avulla pyritään kehittämään tukea entistä tehokkaammaksi ja kohdistetummaksi. Arvioinnissa tarkastellaan muun muassa sitä, onko eniten tukea tarvitsevat henkilöt tavoitettu sekä sitä, millaiset tukimuodot ovat olleet tehokkaimpia. Vastauksia toivotaan etenkin kansalaisilta sekä organisaatioilta, jotka ovat osallistuneet ESR-ohjelmien hallinnointiin tai toimineet hankekumppaneina tai tuensaajina.

Julkiseen kuulemiseen pääsee vastaamaan täällä 19. joulukuuta saakka.

Lisätietoja:
Komission nettisivut