Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 17.10.2019

Itä- ja Pohjois-Suomen alue esillä Smart Regions Conference –tapahtumassa Brysselissä 14.–15. marraskuuta

Älykkääseen erikoistumiseen keskittyvä "Smart Regions Conference 3.0 – Transformation through Smart Specialisation" –tapahtuma järjestetään Brysselissä 14.–15. marraskuuta. Konferenssin kolme pääteemaa ovat innovaatiovetoisen kasvun tehostaminen teollisuuden muutosprosessin keskellä olevilla alueilla, alueiden tukeminen innovaatiovajeen kiinnikuromisessa sekä alueellisten talouksien integroiminen globaaleihin arvoketjuihin.

Ohjelma sisältää korkean tason puhujia EU-komissiosta, paneelikeskusteluja yritysten, tutkimusorganisaatioiden, kansalaisjärjestöjen ja julkishallintojen edustajien kesken sekä verkostoitumista. Lisäksi konferenssin yhteydessä alueet voivat esitellä älykkään kasvun hankkeitaan. Yksi esillä olevista hankkeista on Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien Elinkeinot murroksessa (ELMO) –hanke. Lue lisää hankkeesta täällä.

EU:n koheesiopolitiikassa älykkään erikoistumisen strategiat otettiin käyttöön tutkimukseen ja innovointiin suuntautuvien investointien perustana vuonna 2014, ja nyt yhteensä noin 180 strategiaa on kehitetty eurooppalaisilla alueilla. Konferenssi tarjoaa kansallisille ja alueellisille viranomaisille mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan strategioiden toimeenpanosta, esitellä rahoitettuja hankkeita sekä keskustella vaikutuksista ja saavutuksista kohdealueilla. Lisäksi tapahtumassa pohditaan älykkään erikoistumisen roolia taloudellisessa murroksessa tulevalla ohjelmakaudella 2021–2027. Käydyillä keskusteluilla on myös vaikutusta vuoden 2020 jälkeisen koheesiopolitiikan toteutukseen.

Rekisteröityminen konferenssiin on avoinna täällä 31. lokakuuta saakka.

Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivut
Ohjelma
Rekisteröityminen
Elinkeinot murroksessa -hankkeen nettisivut