Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 31.10.2019

Kaksi Euroopan sosiaalirahastoa koskevaa julkista kuulemista on nyt auki

Euroopan komissio on avannut kaksi Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukimuotojen tehokkuuden arviointiin keskittyvää julkista kuulemista. Kerättyä tietoa hyödynnetään vuosien 2014–2018 toimia arvioitaessa, ja sen avulla pyritään kehittämään tukitoimia entistä tehokkaammiksi ja kohdistetummiksi. Vastauksia toivotaan etenkin kansalaisilta sekä organisaatioilta, jotka ovat osallistuneet ESR-ohjelmien hallinnointiin tai toimineet hankekumppaneina tai tuensaajina.

Toinen kuuleminen käsittelee sosiaalirahastosta tuettuja toimia, joiden tarkoituksena on ollut edistää osallisuutta sekä torjua köyhyyttä ja syrjintää. Arvioinnissa tarkastellaan muun muassa sitä, onko eniten tukea tarvitsevat henkilöt tavoitettu sekä sitä, millaiset tukimuodot ovat olleet tehokkaimpia. Tämä kuuleminen on avoinna 19. joulukuuta 2019 saakka täällä.

Toisen avoinna olevan kuulemisen tarkoituksena on selvittää kansalaisten ja sidosryhmien mielipiteitä toimista, joilla EU on tukenut pysyvien työpaikkojen syntymistä ja työvoiman liikkuvuutta. Tavoitteena on arvioida, onko tuki suuntautunut työpaikkojen luomista, työvoiman liikkuvuutta ja tasavertaisia mahdollisuuksia edistäviin toimiin. Kuulemiseen voi vastata täällä 6. tammikuuta 2020 saakka.